IVORY energy

MODERNÉ TECHNOLÓGIE PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

Zdroje tepla, ktoré staviame, financujeme a prevádzkujeme, využívajú primárne obnoviteľné zdroje. Drevné pelety patria k najperspektívnejšiemu lokálnemu palivu. Nielen preto, že sú skladné a ľahko sa s nimi manipuluje, ale ich spaľovanie je vysoko účinné. Sú ideálnym riešením všade tam, kde je potrebný čistý, jednoduchý a cenovo prijateľný zdroj energie.

Myslíme na zelenú budúcnosť

Vašu i našu. Preto dávame prednosť trvalo udržateľným zdrojom tepla = biomase. Drevné pelety majú vysokú výhrevnosť a emisie CO2 sú 10-násobne nižšie ako u fosílnych palív. V prípade nahradenia tradičného uhoľného zdroja peletami dochádza k výraznejšiemu zníženiu škodlivín (hlavne síry, CO, ťažkých kovov a prachu), ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia.

Myslíme na zelenú budúcnosť

Trvalá udržateľnosť

Pelety sú obnoviteľným prírodným produktom a budú oproti rope, plynu alebo uhlia dostupné aj pre ďalšie generácie. Pre výrobu peliet neničíme stromy extra, ale využívame odpad pri spracovaní v drevárskom priemysle. V celej Európe dorastá každoročne viac dreva, ako je z lesov vyťažené. V českých lesoch sa zásoba dreva od roku 1930 viac ako zdvojnásobila. Pelety obsahujú naviac malé percento popolovin, ktoré môžu byť využité ako kvalitné hnojivo.

Trvalá udržateľnosť

Úspory pre váš rozpočet

Vykurovanie drevenými peletami je mimoriadne účinné. V našich na mieru projektovaných tepelných zdrojoch dosahujeme pre našich zákazníkov sympatické finančné úspory v priemere viac ako 15 %.

Úspory pre váš rozpočet

ZAUJALO VÁS NAŠE RIEŠENIE?

Určite máte nejaké otázky. Sme na ne pripravení, tak píšte alebo volajte. Sme tu pre vás.