Rekonštrukcia SCZT v Roztokách u Křivoklátu

Špinu a sadze nahradila drevná biomasa. Uhoľnú kotolňu s ručným zauhľovaním, ktorá nesplňovala prísnejšie emisné limity, sme prerobili na modernú automatickú kotolňu na drevnú štiepku. Projekt rekonštrukcie SCZT Roztoky u Křivoklátu je spolufinancovaný Európskou úniou.

Pôvodný stav

Pôvodná uhoľná kotolňa slúžila ako centrálny zdroj pre vykurovanie a prípravu teplej vody. Konkrétne pre objekty základnej školy, materskej školy, predajne, radnice a 15 domov s bytmi. Kotolňa obsahovala štyri uholné kotle s výkonom 3 MW. Išlo o spaľovacie zariadenie neautomatické, s ručným zauhľovaním, ktoré nesplňovalo nové prísne emisné limity.

Pôvodný stav

Nové riešenie od IVORY Energy

Prestavbu centrálneho zdroja vykurovania a ohrevu vody sme rozložili do dvoch etáp. Na ich konci je kotolňa na drevnú biomasu s celkovým výkonom 800 kW zaisťujúca automatickú prevádzku a splňujúca najprísnejšie emisné limity. Prvá etapa spočívala vo vyprataní kotolne a demontáži pôvodnej technológie. Celkovo bolo odvezených takmer 25 ton odpadu. Zariadenie nahradila kombinácia hlavného kotla s výkonom 500 kW vo vnútri kotolne a mobilná biomasová 300 kW minitepláreň. Modernizovali sme tiež systém merania a regulácie spoločne s 20 odovzdávacími stanicami. V druhej etape sme odpojili prechodnú mobilnú minitepláreň a celú inštaláciu vrátane skladu paliva sme umiestnili do budovy pôvodnej kotolne.

Nové riešenie od IVORY Energy

Úspory

Vďaka komplexnému riešeniu sme obci pomohli vyriešiť pálčivý problém s centrálnym zdrojom tepla, ktorý nesplňoval nové prísne emisné limity a nebol za stávajúcej situácie prevádzkyschopný. Okrem miernej úspory nákladov za teplo prispeje nový automatický zdroj na drevnú biomasu aj k zlepšeniu životného prostredia v obci, a to bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti zo strany samosprávy či miestnych obyvateľov.

Úspory

TLAČENEJ VERZIA

Zistili sme, že výhody riešenia sú zelené. Očakávajú prípadovú studii.

VÝHODY NAŠEJ REALIZÁCIA

800 kW

Inštalovaný výkon zdroja

7000 GJ

Ročný objem dodaného tepla

5 %

Úspora nákladov oproti pôvodnému riešeniu

13500000

Výška investície hradená IVORY Energy

test_roztoky.jpg
„Pôvodná centrálna kotolňa na uhlie morálne dožila a jej prevádzka už bola naďalej neudržateľná. Preto sme spoločne so zastupiteľmi rozhodli o výmene centrálneho zdroja tepla. Vo finále sme sa dohodli s IVORY Energy, ktorí ako jediní dokázali kompletne naplniť naše predstavy a bez finančnej spoluúčasti obce premeniť našu kotolňu na moderný a čistý zdroj tepla.“
Ing. Lenka Peterková
starostka obce

ZAUJALO VÁS NAŠE RIEŠENIE?

Určite máte nejaké otázky. Sme na ne pripravení, tak píšte alebo volajte. Sme tu pre vás.