Sídlisko Nový Knín

Nahradili sme zastaralý a neekonomický systém dvoch bytových kotolní na LTO jedným centrálnym zdrojom tepla na drevnú biomasu. Vďaka drevným peletám sa nám podarilo nájsť ekonomickejšie riešenie, ktoré je zároveň šetrné k životnému prostrediu.

Pôvodný stav

Výroba tepla a príprava teplej vody bola na miestnom sídlisku zabezpečovaná systémom dvoch domových kotolní na LTO (nafta). Olejové kotle už nevyhovovali súčasným ekologickým a ekonomickým štandardom a boli na hrane svojej vlastnej životnosti. Vplyvom týchto faktorov bola cena za teplo veľmi vysoká. Nedostatok finančných prostriedkov bránil obyvateľom sídliska v rozsiahlej modernizácii tepelnej sústavy a dosiahnutí želateľných úspor.

Pôvodný stav

Nové riešenie od IVORY Energy

Primárnou úlohou bolo navrhnúť nový zdroj tepla tak, aby vyhovoval daným priestorovým možnostiam, ponúkol ekonomickejšiu výrobu tepla a zároveň bol prívetivejší k životnému prostrediu. S ohľadom na tieto požiadavky sme zvolili biomasové riešenie, konkrétne kotle na drevné pelety. Pôvodné dve bytové kotolne sme nahradili jedným centrálnym zdrojom, ktorý bol umiestnený do väčšej z oboch kotolní. Pôvodné samostatné sústavy sme prepojili teplovodom. Potrebný výkon zdroja tepla bol rozložený do kaskády troch kotlov s celkovým výkonom 400 kW. Kotle sú zásobované peletami automatickými podávačmi zo sila, ktoré bolo umiestnené priamo do priestoru kotolne v dome. Dodávku peliet zaisťuje certifikovaná cisterna, ktorá ich nafúka do zásobníku cez dopravník vyúsťujúci na vonkajšej fasáde kotolne. 

Nové riešenie od IVORY Energy

Úspory

Nová centrálna kotolňa na drevné pelety splňuje všetky dnešné štandardy a prispieva k lepšiemu ovzdušiu na sídlisku v Novém Kníně. A naviac priniesla obyvateľom úsporu takmer 20% za teplo.

Úspory

TLAČENEJ VERZIA

Zistili sme, že výhody riešenia sú zelené. Očakávajú prípadovú studii.
Stiahnuť

VÝHODY NAŠEJ REALIZÁCIA

400 kW

Inštalovaný výkon zdroja

4000 GJ

Ročný objem dodaného tepla

20 %

Úspora nákladov oproti pôvodnému riešeniu

6000000

Výška investície hradená IVORY Energy

Nový Knín titulní fotka_min.jpg
„Presvedčiť obyvateľov sídliska nebolo jednoduché. Väčšina sa obávala radikálnej zmeny a mali prirodzene strach z novej technológie. Avšak prístup IVORY Energy a hlavne výsledok celej rekonštrukcie potvrdil, že rozhodnutie, ktoré sme spoločne prijali, bolo správne.“
Ing. Tomáš Havlíček
starosta obce

ZAUJALO VÁS NAŠE RIEŠENIE?

Určite máte nejaké otázky. Sme na ne pripravení, tak píšte alebo volajte. Sme tu pre vás.