IVORY energy

SME ZODPOVEDNÝ DODÁVATEĽ TEPLA PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH ZÁKAZNÍKOV

Sídlisko Nový Knín

Nahradili sme zastaralý a neekonomický systém dvoch bytových kotolní na LTO jedným centrálnym zdrojom tepla na drevnú biomasu. Vďaka drevným peletám sa nám podarilo nájsť ekonomickejšie riešenie, ktoré je zároveň šetrné k životnému prostrediu.

Zobraziť referenciu

Základná škola Čachovice

V budove základnej školy v obci Čachovice sme nahradili zdroj na LTO biomasovými kotlami na pelety. Usporené náklady na kúrenie pomôžu škole každý rok zaistiť iné dôležité veci!

Zobraziť referenciu

Rekonštrukcia SCZT v Roztokách u Křivoklátu

Špinu a sadze nahradila drevná biomasa. Uhoľnú kotolňu s ručným zauhľovaním, ktorá nesplňovala prísnejšie emisné limity, sme prerobili na modernú automatickú kotolňu na drevnú štiepku. Projekt rekonštrukcie SCZT Roztoky u Křivoklátu je spolufinancovaný Európskou úniou.

Zobraziť referenciu

Rekonštrukcia CZT v obci Kovářská

Mesto Kovářská potrebovalo kompletnú rekonštrukciu centrálneho zásobovania teplom. Neekonomický a zastaralý systém na spaľovanie LTO sme nahradili moderným biomasovým kotlom na drevené pelety.

Zobraziť referenciu

Bytové domy v Solenici

Vyriešili sme odpojenie troch bytových domov v obci Solenice od CZT inštaláciou biomasových kotolní na drevené pelety v suterénoch jednotlivých objektov. Našou snahou bolo zaistiť nielen spoľahlivé a ekologické vykurovanie, ale aj ušetriť. A to sa podarilo!

Zobraziť referenciu

Domov seniorov Hostomice-Zátor

Pro domov seniorov v obci Hostomice-Zátor sme za dožitú koksovú kotolňu navrhli a postavili dôstojného nástupcu: biomasovú kontajnerovú tepláreň.

Zobraziť referenciu

ZAUJALO VÁS NAŠE RIEŠENIE?

Určite máte nejaké otázky. Sme na ne pripravení, tak píšte alebo volajte. Sme tu pre vás.